X
X
Back to the top
X

Sound Test

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

UAD UNISON Mic Preamp shootout UAD610a&1073

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion Lead Kemper profiler

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion Lead Caline CP-16″mark4″

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion Lead Providence SDT-2 STAMPEDE DT

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test| Distortion vol.5 Caline CP-15

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion vol.4 Kemper profiler One DS

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion vol.3 Caline CP-16″mark4″

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion vol.2 Providence SDT-2 STAMPEDE DT

大野 元毅|Motoki Ohno Official Web Site

Effector sound test|Distortion vol.1 Kemper profiler

©2009 - 2021 Motoki Ohno.